Pioneer
Choose a Country
cs_CZČeská republika
Ochrana dat
Akce

Novinky
Sucho a vedro opět prověřilo hybridy. (PDF 335 KB)
Senážování (PDF 409 KB)
Při senážování nespoléhejme na náhodu (PDF 405 KB)
Termín setí (PDF 533 KB)
Jak na řepku (PDF 75 KB)
Kvalita siláží a senáží v roce 2017 (PDF 463 KB)
Šlechtění hybridů kukuřice Pioneer do suchých podmínek se vyplácí (PDF 435 KB)
Porovnali výnos hybridů kukuřice (PDF 393 KB)
Hybridy kukuřice odolné vůči suchu (PDF 606 KB)
Rozšiřují živočišnou výrobu (PDF 191 KB)
Výhody polotrpasličích hybrid řepky (PDF 873 KB)
Společnost Pioneer opět pozvala farmáře na veřejné sklizně kukuřice (PDF 531 KB)
Suchovzdorné hybridy kukuřice dosahují vynikajících výnosů zrna i silážní hmoty (PDF 101 KB)
Suchovzdorné kukuřice jsou prověřené, Zemědělec 40/2015 (PDF 793 KB)
Hybridy řepky pro novou technologii, Zemědělec 22/2015 (PDF 280 KB)
Polotrpasličí řepky sypou, Zemědělec 20/2015 (PDF 202 KB)
Hybridy kukuřice firmy DuPont Pioneer dosahují vynikajících výnosů na suchých stanovištích. (PDF 129 KB)
Siláž si hýčkají, přináší jim zisk, Zemědělec 3/2015 (PDF 271 KB)
Šlechtění kukuřice na suchovzdornost (PDF 318 KB)
Sklizeň silážní kukuřice se blíží (PDF 806 KB)
Technologie pěstování řepky ozimé v pásech (PDF 2 MB)

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pioneer Hi-Bred International, Inc., včetně svých afilací (dále jen „DuPont Pioneer“) vnímá ochranu osobních údajů jako vážnou záležitost. Proto vás chceme seznámit s tím, jakým způsobem informace shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů spolu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti DuPont popisují postupy společnosti týkající se informací shromažďovaných prostřednictvím webů a mobilních aplikací, které společnost DuPont Pioneer vlastní a řídí (dále jen „web“ a „aplikace“), a také dalšími prostředky, u kterých zákon vyžaduje patřičné prohlášení. Poskytnutím svých osobních údajů společnosti DuPont Pioneer souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které společnost DuPont Pioneer shromažďuje

„Osobní údaje“ jsou informace, které vás osobně identifikují. Patří k nim:

 • Jméno
 • Poštovní adresa (včetně fakturační a dodací adresy)
 • Telefonní nebo faxové číslo
 • E-mailová adresa
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Číslo kreditní nebo debetní karty
 • Bankovní údaje, jako je číslo účtu a směrový kód
 • Daňová identifikační čísla
 • Národní identifikátory, jako je rodné číslo nebo číslo sociálního pojištění
 • Finanční informace k žádosti o úvěr
 • Hesla a otázky s odpověďmi pro jejich připomenutí
 • Historie nákupů

Společnost DuPont Pioneer shromažďuje vaše osobní údaje, když využíváte různé příležitosti, jež vám nabízí. Například:

 • Když si objednáte některý produkt či službu nebo odešlete požadavek.
 • Když zaregistrujete zakoupený produkt společnosti DuPont Pioneer.
 • Když žádáte o úvěr na koupi produktů a služeb společnosti DuPont Pioneer.
 • Když se prostřednictvím webu nebo aplikace zaregistrujete k nákupu zboží, služeb, odběru obsahu, do technologického fóra nebo k jiné komunikaci.
 • Když se zúčastníte soutěže, propagační akce, loterie či věrnostního programu nebo se zapojíte do zákaznické skupiny, průzkumu či jiné akce.
 • Když se zapojíte do komunikace na blogu či ve fóru nebo se společností DuPont Pioneer komunikujete v sociálních sítích nebo s využitím jiných prostředků elektronické či digitální komunikace.
 • Když zpracováváme průzkum trhu, setkáme se s vámi na veletrhu nebo jiné akci.
 • Když projevíte zájem o práci ve společnosti DuPont Pioneer nebo o pozici jejího autorizovaného obchodního zástupce.


Osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme propojit s údaji, které společnosti DuPont Pioneer poskytnete jinými způsoby, například při registraci produktů, zasílání dotazů nebo při marketingových akcích. Tyto propojené údaje budeme používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů po celou dobu trvání propojení.

Jak osobní údaje používáme

Osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

 • Odpovědi na vaše dotazy a plnění vašich požadavků, například odesílání e-mailových upozornění, textových zpráv a další písemné či elektronické komunikace
 • Odesílání důležitých informací týkajících se webu nebo aplikace, změn ve smluvních podmínkách a zásadách společnosti DuPont Pioneer nebo jiných administrativních informací
 • Vyřízení vašeho nákupu, například zpracování plateb, doručení objednávky, komunikace ohledně nákupu a poskytování souvisejících zákaznických služeb
 • Zasílání marketingových materiálů, o kterých se domníváme, že vás budou zajímat, včetně informací o veletrzích
 • Hodnocení vašich žádostí o úvěr na koupi produktů a služeb nabízených společností DuPont Pioneer
 • Personalizace prostředí na webu zobrazováním produktů a nabídek určených přímo vám
 • Zpřístupnění účasti v loteriích, soutěžích a podobných propagačních akcích a jejich administrativní zajištění. Některé z těchto akcí mají další pravidla, která mohou zahrnovat další informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme a zveřejňujeme. Doporučujeme proto, abyste si tato pravidla vždy důkladně přečetli
 • Zprostředkování odeslání zprávy z webu nebo aplikace přátelům. Když použijete tuto funkci, sdělujete tím společnosti DuPont Pioneer, že jste oprávněni použít jména a e-mailové adresy těchto přátel a poskytnout je společnosti DuPont Pioneer
 • Zajištění komunikace s dalšími uživateli prostřednictvím webu nebo aplikace (například na blogu, v diskusním fóru, pomocí funkcí pro zasílání zpráv nebo chat, profilu nebo jiných funkcí v sociálních sítích)
 • Umožnění registrace a účasti v technologických fórech a na dalších akcích společnosti DuPont Pioneer
 • Zajištění obchodních účelů společnosti DuPont Pioneer, jako jsou analýzy dat, audity, výzkumy a vývoj nových produktů, vylepšování webu společnosti DuPont Pioneer, vylepšování služeb společnosti DuPont Pioneer, pořizování poznámek, pozorování a doporučení, shromažďování a poskytování informací o zemědělství a řízení farem, příprava marketingových akcí, rozpoznávání trendů v používání a stanovení efektivity propagačních kampaní společnosti DuPont Pioneer
 • Podle toho, jak uznáme za nutné nebo vhodné: (a) podle příslušných zákonů, včetně zákonů platných mimo zemi vašeho pobytu, (b) k dodržení zákonných postupů, (c) k reakci na požadavky veřejných a vládních úřadů, včetně úřadů mimo zemi vašeho pobytu, (d) k prosazení smluvních podmínek společnosti DuPont Pioneer, (e) k ochraně provozu společnosti DuPont Pioneer, (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti DuPont Pioneer, vás nebo jiných uživatelů a (g) k tomu, aby společnost DuPont Pioneer mohla uplatnit dostupná nápravná opatření nebo omezit škody, které jí mohou hrozit.

Jak jsou osobní údaje zveřejňovány

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny:

 • V rámci skupiny společností DuPont pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Za správu vašich osobních údajů zodpovídá společnost DuPont a její místní afilace, s níž jednáte, které je používají společně.
 • Pro třetí strany, které společnosti DuPont Pioneer poskytují služby jako hostování webů, databází a serverů, analýzu dat, zpracování plateb, vyřizování objednávek, distribuci produktů, zprovozňování infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby doručování e-mailů, zpracování kreditních karet, služby auditu a další podobné podpůrné služby. Cílem je umožnit těmto partnerům poskytování služeb.
 • Pro třetí strany, jako jsou zástupci, distributoři, prodejci a prodejní specialisté s cílem usnadnit prodej a distribuci produktů a služeb společnosti DuPont Pioneer, včetně marketingové komunikace
 • Pro třetí strany, jako jsou sponzoři loterií, soutěží a podobných propagačních akcí
 • Pro třetí strany, které vám mohou poskytnout úvěr na pořízení produktů či služeb nabízených společností DuPont Pioneer
 • Za účelem vaší identifikace pro uživatele, kterým odesíláte zprávy prostřednictvím webu
 • Pro třetí stranu pro případ jakékoli reorganizace, fúze, prodeje společnosti, společného podniku, převodu práv a závazků, převodu vlastnictví nebo jiného nakládání s podnikatelskými aktivitami, aktivy a akciemi společnosti DuPont Pioneer, a to jak v celém jejich rozsahu, tak s jejich částí (včetně provádění takových transakcí v souvislosti s případným úpadkem, insolvenčním nebo podobným řízením)
 • Podle toho, jak uznáme za nutné nebo vhodné: (a) podle příslušných zákonů, včetně zákonů platných mimo zemi vašeho pobytu, (b) k dodržení zákonných postupů, (c) k reakci na požadavky veřejných a vládních úřadů, včetně úřadů mimo zemi vašeho pobytu, (d) k prosazení smluvních podmínek společnosti DuPont Pioneer, (e) k ochraně provozu společnosti DuPont Pioneer, (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti DuPont Pioneer, vás nebo jiných uživatelů a (g) k tomu, aby společnost DuPont Pioneer mohla uplatnit dostupná nápravná opatření nebo omezit škody, které jí mohou hrozit.
 • Vaším prostřednictvím, když používáte funkce webu nebo aplikace společnosti DuPont Pioneer, které poskytují příležitost ke komunikaci se společností DuPont Pioneer a dalšími uživateli (například na blogu, v diskusním fóru, pomocí funkcí pro zasílání zpráv nebo chat, profilu nebo jiných funkcí v sociálních sítích). Při používání těchto funkcí si musíte být vědomi, že veškeré informace, které odesíláte, včetně vašeho jména, polohy a e-mailové adresy, mohou být veřejně dostupné ostatním. Nezodpovídáme za žádné informace, které se rozhodnete prostřednictvím těchto funkcí odeslat. Důrazně doporučujeme nezveřejňovat jejich prostřednictvím jakékoli citlivé osobní údaje (jako jsou informace o zdravotním stavu nebo údaje o kreditní kartě). Když tyto funkce použijete, vaše osobní údaje mohou na webu nebo v aplikaci zůstat uloženy i poté, co web nebo aplikaci přestanete používat.


ÚDAJE, KTERÉ NEMAJÍ OSOBNÍ POVAHU

Údaje, které shromažďujeme a které nemají osobní povahu

„Údaje, které nemají osobní povahu“, jsou veškeré údaje, z kterých nevyplývá vaše konkrétní totožnost, například:

 • Informace o prohlížeči
 • Informace shromažďované pomocí souborů cookie, pixelových značek a dalších technologií
 • Demografické údaje a další informace, které nám poskytnete
 • Agregované informace
 • Informace o vašem zemědělském provozu, mimo jiné:
  • Údaje o vašich pozemcích, jako jsou souřadnice GPS, typ půdy, způsoby zavlažování, výtěžnost, používané produkty, agronomická pozorování, postupy řízení, vstupy (jako jsou herbicidy, pesticidy a hnojiva)
 • Informace o počasí
 • Upřednostňovaný způsob předávání informací

Jak shromažďujeme údaje, které nemají osobní povahu

Společnost DuPont Pioneer a třetí strany, jež společnosti DuPont Pioneer poskytují služby, mohou údaje, které nemají osobní povahu, shromažďovat různými způsoby. Například:

 • Prostřednictvím prohlížeče: Některé údaje se shromažďují ve většině prohlížečů. Patří k nim adresa MAC (Media Access Control), platforma (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče.
 • Prostřednictvím souborů cookie: Soubory cookie umožňují webovým serverům přenášet do počítače data, která slouží k uchovávání záznamů nebo k jiným účelům. U nás soubory cookie a další technologie využíváme mimo jiné k tomu, abychom vám mohli zobrazovat informace přizpůsobené na míru, abychom vám usnadnili přístup na web a jeho průběžné používání a abychom vám mohli poskytovat personalizované marketingové nabídky. Jestliže si nepřejete, abychom o vás shromažďovali informace prostřednictvím souborů cookie, můžete ve většině prohlížečů jejich využívání jednoduchým postupem odmítnout. Pokud se k tomu rozhodnete, některé funkce webu nemusí fungovat správně. Další informace o souborech cookie najdete na webu http://www.allaboutcookies.org/.
 • Pomocí pixelových značek, webových signálů, obrázků clear.gif a podobných technologií: Tyto technologie se mohou používat ve spojení s některými stránkami webu a e-mailovými zprávami ve formátu HTML. Jejich cílem může být mimo jiné sledování akcí uživatelů webu a příjemců e-mailu, měření úspěšnosti marketingových kampaní společnosti DuPont Pioneer a vytváření statistik o používání webu a míře odezvy.
 • Od vás: Pokud je dobrovolně poskytnete, shromažďují se informace o vaší poloze a další informace, například upřednostňovaný prostředek komunikace. Jestliže se tyto informace nespojí s osobními údaji, osobně neidentifikují vás ani žádného jiného uživatele webu či aplikace.
 • Stejnými způsoby shromažďujeme také osobní údaje, jak je popsáno výše.
 • S využitím agregovaných údajů: Agregované osobní údaje osobně neidentifikují vás ani žádného jiného uživatele webu nebo aplikace. Můžeme například využít osobní údaje k výpočtu procenta uživatelů služeb DuPont Pioneer, kteří mají telefonní číslo začínající určitým směrovým číslem oblasti.


Jak používáme a zveřejňujeme údaje, které nemají osobní povahu

Vzhledem k tomu, že údaje, které nemají osobní povahu, vás osobně neidentifikují, můžeme je používat a zveřejňovat pro jakékoli účely. V některých případech můžeme údaje, které nemají osobní povahu, propojit s osobními údaji – například vaše jméno s vaší geografickou polohou.

Pokud propojujeme jakékoli údaje, které nemají osobní povahu, s osobními údaji, například když spojíme informace, které poskytnete při registraci, s údaji, které nemají osobní povahu, abychom vám poskytli osobně cílený marketing, bude společnost DuPont Pioneer s takto propojenými údaji nakládat jako s osobními údaji.

IP ADRESY

Vaše „IP adresa“ je číslo, jež váš poskytovatel internetových služeb automaticky přiřadí počítači, který používáte.

Jak shromažďujeme IP adresy

IP adresa je rozpoznána vždy, když uživatel navštíví web, a automaticky se zaznamená do souborů protokolu serverů společnosti DuPont Pioneer spolu s časem návštěvy a navštívenými stránkami. Shromažďování IP adres je na Internetu standardním postupem a automaticky jej provádí řada webových stránek.

Jak společnost DuPont Pioneer používá a zveřejňuje IP adresy

Společnost DuPont Pioneer používá IP adresy k účelům, jako jsou výpočty úrovně používání webu, podpora diagnostiky potíží serveru, správa webu a zobrazování obsahu přizpůsobeného podle země uživatele. IP adresy můžeme rovněž používat a zveřejňovat k veškerým účelům, k nimž používáme a zveřejňujeme osobní údaje. Upozorňujeme, že s IP adresami, soubory protokolů serverů a souvisejícími informacemi nakládáme jako s údaji, které nemají osobní povahu, s výjimkou případů, kdy příslušné zákony vyžadují jiný přístup.

INZERCE NA ZÁKLADĚ ZÁJMŮ

Společnost DuPont Pioneer a třetí strany, které jí poskytují služby, využívají v průběhu času ke sledování činnosti uživatelů webu a příjemců e-mailů na webech, které nepatří afilaci společnosti, soubory cookie, pixelové značky, webové signály, obrázky clear.gif a podobné technologie. Cílem přitom je personalizovat pro uživatele prostředí webu zobrazováním reklam, které jsou pro ně relevantní. Využíváme například poskytovatele služeb třetích stran k prezentaci produktů a nabídek přizpůsobených na míru preferencím a zájmům, které vyplývají z vaší činnosti online v průběhu času.

WEBY TŘETÍCH STRAN

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevěnuje ochraně soukromí a informací ani jiným postupům jakýchkoli třetích stran, včetně libovolné třetí strany provozující jakýkoli web, na který náš web nebo aplikace odkazují. Za tyto oblasti nezodpovídáme. Vložení odkazu na web či do aplikace neznamená, že společnost DuPont Pioneer odkazovaný web doporučuje nebo schvaluje

INZERENTI TŘETÍCH STRAN

Společnost DuPont Pioneer může při zobrazování reklam během návštěvy webu DuPont Pioneer spolupracovat s reklamními společnostmi třetích stran. Upozorňujeme, že tyto společnosti mohou používat informace o vaší návštěvě tohoto webu pro účely zobrazování reklam na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Během zobrazování reklam na tomto webu mohou tyto společnosti umístit do vašeho prohlížeče jedinečný soubor cookie nebo takový soubor rozpoznávat. Pokud vás zajímají podrobnější informace o tomto postupu a chcete zjistit, jaké máte možnosti, jestliže si nepřejete, aby tyto společnosti informace o vás používaly, navštivte stránku http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

ZABEZPEČENÍ

Společnost DuPont Pioneer uplatňuje k ochraně osobních údajů, které má pod kontrolou, přiměřená organizační, technická a administrativní opatření. U žádného datového přenosu přes Internet ani systému ukládání dat bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost. Pokud máte důvod domnívat se, že vaše komunikace se společností DuPont Pioneer již není zabezpečená (máte-li například pocit, že zabezpečení některého vašeho účtu u společnosti DuPont Pioneer bylo prolomeno), neprodleně prosím společnost DuPont Pioneer na problém upozorněte. Kontaktní informace najdete dále v části Komunikace se společností DuPont Pioneer.

MOŽNOST VOLBY A PŘÍSTUP

Pokud jde o to, jak společnost DuPont Pioneer používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, máte možnost volby.

Společnost DuPont Pioneer vám nabízí řadu alternativ týkajících se toho, jak používá a zveřejňuje vaše osobní údaje pro marketingové účely. Můžete se na společnost DuPont Pioneer obrátit (část s kontaktními údaji najdete na konci tohoto dokumentu) s žádostí o odhlášení dalších elektronických marketingových zpráv od nás a s požadavkem, abychom vaše osobní údaje nesdíleli s třetími stranami, které nejsou naší afilací, pro jejich marketingové účely.

Vašim požadavkům se pokusíme vyhovět co nejdříve v přiměřené lhůtě. Upozorňujeme, že když se odhlásíte tak, jak je popsáno výše, nebudeme moci vaše osobní údaje odebrat z databází třetích stran, které nejsou afilací a s nimiž společnost DuPont Pioneer vaše osobní údaje již sdílela (tj. těch, kterým jsme již k datu, kdy váš požadavek evidujeme, vaše osobní údaje poskytli). Dále upozorňujeme, že i když odhlásíte přijímání marketingových zpráv od společnosti DuPont Pioneer, můžeme vám stále zasílat důležitá administrativní sdělení, jejichž zasílání nelze odhlásit.

Způsob přístupu k vašim osobním údajům, možnost jejich změny nebo znepřístupnění

Pokud chcete své osobní údaje, které jste společnosti DuPont Pioneer dříve poskytli, zkontrolovat, opravit, aktualizovat, znepřístupnit, odstranit nebo jinak omezit způsob, jakým je společnost DuPont Pioneer používá, kontaktujte nás. Podrobnosti najdete v části Komunikace se společností DuPont Pioneer.

Ve svém požadavku prosím jasně uveďte, které údaje chcete změnit, zda chcete své osobní údaje v databázi společnosti DuPont Pioneer znepřístupnit nebo jaké jiné omezení chcete pro používání svých osobních údajů společností DuPont Pioneer uplatnit. Vašemu požadavku se pokusíme vyhovět co nejdříve v přiměřené lhůtě.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po období nutné k naplnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání informací.

POUŽÍVÁNÍ WEBU DĚTMI

Společnost DuPont Pioneer věnuje maximální pozornost potřebám ochrany osobních údajů dětí. Doporučujeme rodičům a vychovatelům, aby se do činnosti svých dětí online aktivně zapojovali. Společnost DuPont Pioneer necílí web ani aplikaci na děti mladší čtrnácti (14) let ani vědomě neshromažďuje údaje od dětí za účelem prodeje produktů nebo služeb. Společnost DuPont Pioneer podporuje školy a komunity prostřednictvím účasti ve vybraných vzdělávacích programech v oblasti vědy nebo povědomí o životním prostředí.

PŘESHRANIČNÍ PŘENOSY

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v libovolné zemi, kde máme zařízení nebo kde spolupracujeme s poskytovatelem služeb. Používáním webu a aplikace společnosti DuPont Pioneer vyjadřujete svůj souhlas s přenosem informací mimo zemi vašeho pobytu, mimo jiné i do Spojených států amerických, kde mohou platit pro ochranu dat jiná pravidla než ve vaší zemi.

CITLIVÉ INFORMACE

Žádáme, abyste společnosti DuPont Pioneer neodesílali ani jinak nesdělovali jakékoli citlivé osobní údaje (tj. informace ohledně rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, záznamů v trestním rejstříku nebo členství v odborových organizacích), ať už na webu nebo v aplikaci společnosti DuPont Pioneer nebo jiným způsobem.

Od uchazečů o zaměstnání mohou být během náborového procesu požadovány informace o záznamech v trestním rejstříku, a to v rozsahu povoleném příslušnými místními zákony.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme změnit. Zkontrolujte prosím datum vydání v dolní části tohoto dokumentu. Jakékoli změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabudou účinnosti okamžikem zveřejnění upraveného znění na webu nebo v aplikaci. Svým používáním webu nebo aplikace po zveřejnění změn vyjadřujete svůj souhlas s upraveným zněním prohlášení o ochraně osobních údajů.

KOMUNIKACE SE SPOLEČNOSTÍ DUPONT PIONEER

Pokud máte k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, obraťte se na společnost DuPont Pioneer:

Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH

organizační složka
Pekařská 14/628
155 00 Praha 5
kancelář:
tel: +420 257 414 222
zákaznická linka:
tel: +420 257 414 226
E-Mail:

Copyright © 2012 PHII. Všechna práva vyhrazena. Oválné logo DuPont je registrovanou obchodní známkou společnosti DuPont. ®, TM, SM Obchodní známky a známky služeb společností ze skupiny Pioneer.