Pioneer
Choose a Country
en_USUnited States
OSR
MAXIMUS® Hybrids
Product Overview
Planting Recommendation
Trial Results
Price List
Events

News

  


    

PR46W14                

Mieszaniec (F1)
Produkt z Katalogu wspólnotowego i doświadczeniach firmy DuPont Pioneer w Polsce.
        
   


 
 
 • mieszaniec dający wysokie plony ziarna i oleju
 • zarejestrowany w Danii, Francji i Wielkiej Brytanii
 • rośliny wysokie 175 cm wymagające skracania, odporne na wyleganie
 • bardzo dobra odporność na Phoma
 • dobry rozwój przed zimą
 • toleruje opóźnione siewy
 • rośliny o dobrej zimotrwałości
 • nasiona o wysokiej zawartości oleju
       
      
Charakterystyka

           

 

Profil agronomiczny ocena DuPont Pioneer
Tolerancja na wczesne lub opóźnione siewy bardzo dobra
Rozwój przed zimą bardzo dobry
Zimotrwałość bardzo dobra
Odporność na Phoma bardzo dobra
 
     
Regulatory wzrostu 
Fungicydy JESIEŃ wysokość WIOSNA wysokość
Tebuconazol
Metconazol
0,5-0,75 l/ha
0,7-1,25 l/ha
BBCH 14-16
BBCH 14-16
1,0 l/ha
1,25-1,5 l/ha
15-20 cm
15-20 cm
 
       
Ilość wysiewu nasion /  m2
Wczesny   Optymalny Opóźniony
35 50 65

     
Zalecenia uprawowe
Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw  zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia). Wymaga skracania.