Pioneer
Choose a Country
en_USUnited States
Welcome
DuPont
Contacts
Events

News

PIONEER BUSINESS CLUB01/11/2015

 

 

Každoročně naši zákazníci mohou profitovat z výhod, jež skýtá členství v exkluzivním zákaznickém programu PIONEER BUSINESS CLUB. Tento na českém trhu ojedinělý a ucelený program je v prvé řadě poděkováním za přízeň značce Pioneer a za nákup našich produktů.

 

Důkazem, že je program mezi našimi zákazníky oblíbený, je stále narůstající počet jeho členů. Administrace programu nepodléhá žádné složité registraci, kterou je nutno pravidelně obnovovat. Již zaregistrovaní zákazníci svou registraci neobnovují a jejich členství je obnovováno každoročně automaticky. Pro dosud neregistrované zákazníky program nabízí možnost jednoduché registrace bezplatného členství a čerpání výhod, které z členství vyplývají.

   

Pozornosti jistě neunikne věrnostní bonus, který v případě objednávky produktů značky Pioneer nahrazuje množstevní slevu. Jeho úroveň si zákazník ovlivňuje sám výší své objednávky. Obraty za jednotlivé produkty značky Pioneer (osivo kukuřice, slunečnice, řepky ozimé, konzervanty do senáží a siláží) se během celého roku sčítají, finanční vypořádání věrnostního bonusu probíhá standardně 2x v roce.

 

Vážíme si důvěry, kterou nám naši zákazníci koupí produktů Pioneer projevují, jsme si však vědomi i toho, že pouze špičkové produkty k úspěchu nestačí.

Proto jsou veškeré naše aktivity cíleny na maximalizaci hodnoty, kterou je možno při používání našich produktů získat. Zvyšující se poptávka po nutričním profilu silážních hybridů je pro nás důkazem toho, že systematicky prováděné analýzy, jakožto nadstandardní servis pro naše zákazníky, nejsou nadarmo vynaloženými prostředky.

Hojně využíváný a zákazníky velmi oblíbený je servis naší mobilní laboratoře, jediné svého druhu v České republice, umožňující během několika minut stanovit nutriční a fermentační parametry kukuřičné siláže či posouzení zralosti a doporučení vhodného termínu sklizně. Rozbory zdarma použitím nejmodernější analytické metody NIR spektrometrie mohou zákazníci – členové PIONEER BUSINESS CLUBu - využít opět dle pravidel stanovených pro obchodní sezónu.

Pěstitelům zrnové kukuřice v případě jejich zájmu a minimálního stanoveného nákupu osiva zrnové kukuřice zajišťujeme zdarma rozbory půdy na půdní dusík prostřednictvím externí certifikované laboratoře. Členství v klubu dále přínáší poradenský servis prostřednictvím našich odborných poradců, vždy aktuální informace od firmy Pioneer zdarma formou informačního bulettinu a zajistění bezplatných účastí na odborných akcích pořádaných firmou Pioneer.

Využijte výhod, jež Vám PIONEER BUSINESS CLUB nabízí. Věříme, že Vás produkty značky Pioneer a s tím spojený servis nezklamou.

Pokud jste se ještě nestačili zaregistrovat, stačí vyplnit registrační formulář, který je součástí informačního letáku. Tento potom vyplněný odešlete na adresu firmy Pioneer a tím jste zařazeni do programu. Údaje jsou důvěrné, nebudou poskytnuty třetím osobám a budou využity výhradně v rámci PIONEER BUSINESS CLUBU a za účelem zkvalitnění servisu firmy Pioneer pěstitelům. Svůj souhlas máte možnost kdykoliv odvolat písemným kontaktováním firmy Pioneer.

Využijte výhod, které Vám PIONEER BUSINESS CLUB nabízí.

Vyrůstejme společně!